گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  طرفداری کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

دانشگاه شیراز

        پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی     

طرفداری کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، طرفداری کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به بشر تأثیر کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در بهره گیری نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. پیش روی نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت پیدا نمود ، رواج پیدا نمود که در این خصوص بشر به مانند حیوان می باشد ، حق بهره گیری کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح گردید که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که بشر حق بهره گیری از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد اما نه به صورت نامحدود .

در این بین در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای طرفداری از حیوانات هست و قانونگذار کوشش نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا می باشد و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که بعضی با بهره گیری از آموزه های جدید دارای جامعیت لازم بوده و بعضی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال کوشش شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران گردد . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه   

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. …1

سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 2

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………………………………………………. 3

جنبه نوآوري………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

معضلات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ساماندهی پژوهشه ………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل اول : مقدمه………………………………………………………………….. 6

مبحث اول :  سوابق حقوقي وتاريخي………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : پیشینه رفتار با حيوانات  ………………………………………………………………………. 7

          گفتار دوم : حمايت از حقوق حيوانات در اديان و مکاتب………………………………………. 9

          گفتار سوم : حقوق حيوانات از ديدگاه اسلام ………………………………………………………. 11

          گفتار چهارم : سوابق حقوقي و وضع قانون براي حمايت از حيوانات…………………. 18

بند اول : بررسي حقوق حيوانات در ايران معاصر……………………………………………. 19

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده………………………………………….. 20

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات……………………. 21

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات………………………………………………………………………… 24

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت………………………………………………. 24

گفتار دوم : نفی ضرر……………………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات……………………………………………

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حيوانات……………………………………………………………… 29

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حيوانات…………………………………….. 30

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان…………………………………….. 33

الف ) مصادیق عینی………………………………………………………………………………………….. 33

 1. ممنوعیت کشتن حیوان ……………………………………………………………………….. 33
 2. ممنوعيت شلاق زدن به حيوان…………………………………………………………….. 34
 3. موارد جواز زدن حيوان به صورت استثناء …………………………………………… 34
 4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان ………………………………………………………….. 35
 5. ممنوعیت عقیم کردن و مثله کردن حیوان ……………………………………….. 36
 6. ممنوعیت سوزاندن حیوان……………………………………………………………………… 36
 7. ممنوعیت داغ کردن حیوان ………………………………………………………………….. 38
 8. منع پی کردن حیوانات…………………………………………………………………………… 38

ب) مصادیق قانونی ……………………………………………………………………………………………. 40

مبحث دوم : مبانی شکار و صيد حيوانات…………………………………………………………….. 41

گفتار اول : جواز صيد و شکار و محدودیت ها………………………………………………………. 41

 1. شکار نوزاد حیوانات ……………………………………………………………………………………… 42
 2. شرایط ذبح حیوانات ……………………………………………………………………………………. 42
 3. فلج کردن حیوانات برای ذبح ……………………………………………………………………… 44
 4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر ……………………………………………………. 45
 5. ممنوعیت شکار در شب ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران…………………………………………………………………………….. 47

1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانين شكار و صيد ……………………………….. 48

2.قوانین موجود در ایران …………………………………………………………………………………. 49

3.تطبیق با قانون آمریکا …………………………………………………………………………………… 49

مبحث سوم : حقوق حيوانات در حفظ و نگاهداري……………………………………………. 50

گفتار اول : حق بهره مندي حيوان از محيط مناسب…………………………………………… 51

بند اول : گستره نفقه حيوانات در فقه……………………………………………………………… 54

الف : موارد نفقه حيوان ………………………………………………………………………………. 54

ب : وظايف مالک و حاکم در زمينه نفقه حيوان ………………………………………. 54

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا…………………………………………………………. 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات…………………………………….

مبحث اول : تحقيقات علمي و پزشکي بر روي حيوانات…………………………………… 59

گفتار اول : اخلاق زيستي……………………………………………………………………………………….. 60

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمايشات پزشکي……………………………………………….. 61

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات ……………………………………………………….. 62

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ………………………………………………. 65

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ……………………………………………… 67

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ………………………………………….. 70

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ………………………. 71

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ….. 74

مبحث دوم : بهره برداري تفريحي و ورزشي از حيوانات………………………………….. 78

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداري تفريحي و سرگرمي از حيوانات………………. 79

گفتار دوم : بهره گیری ورزشي و حد مجاز بهره کشي در ورزش…………………………….. 79

فصل چهارم : ساز و کارهای طرفداری از حیوانات…………………………………………..

مبحث اول : حمايت کيفري از حقوق حيوانات و ضمانت اجراي آن………………. 82

گفتار اول : حقوق ايران…………………………………………………………………………………………… 83

الف) قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 84

ب) سـازمان حفاظت محيط زيست………………………………………………………………….. 88

ج) مقررات كار با حيوانات آزمايشگاهي……………………………………………………………. 89

د) شرايط اجراي پژوهش هاي حيواني …………………………………………………………… 90

ه) دستورالعمل نحوه بكارگيري حيوانات………………………………………………………….. 91

و ) قانون شكار و صيد مصوب 16 خرداد 1346…………………………………………… 93

گفتار دوم : حقوق ايالات متحده امريکا…………………………………………………………………. 97

بند اول : ابزارهاي اجرایي قوانين مربوط به محيط زيست……………………………. 97

بند دوم : حمايت از گارد محافظت زيست………………………………………………………. 99

بند سوم : تخلفات جزايي …………………………………………………………………………………. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئوليت جزايي ………………………………………… 100

بند پنجم : مجازاتهاي مدني و اداري ……………………………………………………………. 101

بند ششم : شكايت شهروندان………………………………………………………………………… 103

بند هفتم : قوانین جاری………………………………………………………………………………… 114

 1. اختصار ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011.. 114
 2. طرفداری از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007…. 115
 3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات………….. 115
 4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا 115
 5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون 116

نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………… 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی………………………………………………………………. 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین………………………………………………………………… 122

ضمائم………………………………………………………………………………………………. 124

 

طرح مسئله

حق حیات هرموجود زنده که به صورت ذاتی و فطری به او اعطا شده می باشد غیرقابل سلب و یا حتی تحت شرایطی غیرقابل محدودیت می باشد ، بعضی از حیوانات به عنوان موجودات زنده، در دسته بندی های مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند .

تأثیر حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار می باشد ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود بشر ها نیز بر بشر ها لازم می باشد .

اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه می باشد ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط بشر بر حیوانات نیاز به مطالعه و مطالعه دارد .

میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا بشر ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته می گردد .

لذا در این پژوهش به مطالعه حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف بشر در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به مطالعه قواعدی که در بعضی از ایالات هست می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آن چیز که در ایران جاری می باشد و آن چیز که در آمریکا در حال اجراست بنماییم .

سوالات تحقيق

 1. محدوده سلطه بشر بر حیوان کدام می باشد ؟
 2. تغيير رفتار انسانها با حيوانات با چه مجوزي شروع شده می باشد ؟
 3. موقعیت هریک از نظام های حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا راجع به حیوانات چیست؟
 4. چه حيواناتي در زمره موجودات ذيحق قرار مي گيرند و آنها که قرار مي گيرند از چه حقوقي برخودار مي شوند و کدامین طرفداری ها در خصوص آنها صورت پذیرفته می باشد ؟

 

فرضیات پژوهش

 محدوده ی تسلط بشر بر سایر موجودات و به خصوص حیوانات تا جایی قرار می گیرد که مورد بهره گیری ی عقلایی و حیاتی بشر باشد و جنبه ی تفریحی یا فانتزی پیدا نکند .

 1. در تغییرات رفتاری دو نظریه ی غالب موجود می باشد که اولی جنبه ی علمی و کاربردی دارد و دومی تمام آن چیز که در زمین می باشد را بدون محدوده در اختیار بشر می داند و این سبب بروز بعضی نا هنجاری ها شده می باشد .
 2. در حقوق اسلام و در پی آن نظام حقوقی ایران بر مبنای دستورات شارع و تعلیمات دین رفتار با حیوان سازماندهی شده می باشد و در نظام حقوقی آمریکا بر مبنای قرار داد اجتماعی و در راستای اصالت سودمندی بنیانگذاری شده می باشد .
 3. تمام حیوانات دارای حقوق حیاتی و زیستی هستند و در جهت طرفداری از آنها تدابیر اخلاقی و حقوقی و کیفری مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .

 پيشينه تحقيق

 در ایران قوانین مختصری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست هست که به ابعاد متفاوت و جامع رفتار با حیوانات نپرداخته اما اجمالا بعضی محدودیت ها را در ارتباط با تسلط بشر ها با حیوانات شامل می گردد . بعضی مقالات و تحقیقات نیز در این حوزه هست که بیشتر از جنبه فقهی و مذهبی و اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته تا حقوقی و کتاب های مختصری زیرا طرفداری از حقوق حیوانات نگاشته شده که جنبه ی کیفری ندارند .

 ضرورت و اهميت تحقيق

 با در نظر داشتن مطالب پیشین و لزوم تعیین محدوده تسلط بشر ها بر حیوانات و شمول سلطه آن ها بر زندگی حیوانات مختلف از بعد حقوقی و تطبیق آن با بعضی نظام های حقوقی دیگر و در این بین بهره گیری از ابزار تدابیر کیفری دارای اهمیت فوق العاده بوده و ضرورت مطالعه و  اهمیت و ضرورت پژوهش را هویدا می کند .

جنبه نوآوري

علاوه بر نو بودن عنوان پژوهش و محتوای مورد مطالعه آن  از جهت تطبیق نظام حقوقی ایران با آمریکا نیز ، بحث نو و جدید به شمار می رود به خصوص که تا کنون ترجمه ای از این متون قانونی در ایران موجود نبوده می باشد ،  همچنین تاکید بر طرفداری کیفری از حقوق حیوانات قبلا در تحقیقات مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد .

 

معضلات پژوهش

 نبود امکانات و منابع کافی به زبان فارسی و همچنین محدودیت زمانی از موانع و معضلات این پژوهش به شمار می طریقه به خصوص که در زمینه ی حقوق آمریکا در ایران منبع مشخصی موجود نیست و به متن قوانین آمریکا و قواعد مسلط بر این نظام حقوقی قبلا اساتید عظام نپرداخته اند .

 ساماندهی پژوهشی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 این پژوهش در چهار فصل با عناوین زیر مورد مطالعه قرار می گیرد :

 1. پیشینه و مبانی حقوق حیوانات
 2. جنبه های حمایتی حقوق حیوانات
 3. محدودیت های بهره مندی از حیوانات
 4. ساز و کارهای طرفداری از حیوانات

 فصل اول به سوابق تاریخی و حقوقی حقوق حیوانات و مبانی آن اختصاص دارد ، در فصل دوم به حقوق طبیعی موجود برای حیوانات و ممنوعیت های مرتبط با آن پرداخته شده می باشد، در فصل بعدی محدودیت و میزان تصرف و تسلط و بهره مندی بشر از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفته و در آخرین فصل به تبیین انواع ساز وکارهای حمایتی از حیوانات پرداخته شده می باشد .

 

 مقدمه

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  اما اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این می باشد که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این می باشد که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد پس در روایات مضامینی هست که ” گناهی که به بشر ها می گردد اگر آن بشر ببخشد ، بخشیده می گردد اما حیوان که زبان ندارد که بگذرد  او فقط جان دارد که شما بایستی از او طرفداری می کردید اما نکردید” .

در حدیثی می باشد از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد  پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  مبحث اول :  سوابق حقوقي وتاريخي

 در روش پژوهش معمولا  قاعده بر اين می باشد كه قبل از ورود به ماهيت هر مبحثي تاريخچه آن قيد گردد ، اين امر فارق از اينكه مخاطب را با سوابق بحث آشنا مي كند ، ذهن مخاطب را به فرآيند بحث و چيستي آن متمركز مي كند و حوزه ي آگاهي عمومي مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش مي دهد .

در همين راستا قبل از ورود به بحث لازم مي نمايد پيشينه ي تاریخي بحث به اجمال توضيح داده گردد و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

  گفتار اول : پیشینه رفتار با حيوانات 

 ارتباط بشر و حيوان ارتباط اي طولاني و دو طرفه بوده می باشد ، از دوره شکار و جمع آوري آذوقه ارتباط تغذيه اي بين بشر و حيوان مستقر مي گردد و ديري نمي گذرد که اهلي کردن حيوانات به مقصود تغذيه و بهره برداري شروع مي گردد و اين طریقه اهلي کردن سنتي تا همين يکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حيوانات می باشد که اين توازن به شدت دگرگون مي گردد و حيوانات  اهلي و حتي وحشي  فصلي تاريخي را در زندگي خود آغاز مي کنند .

هورمون ، تلقيح مصنوعي ، زندگي در اصطبل هاي در بسته و بي نور ، وزن زياد ، ناراحتي هاي قلبي ، قطع عضو و مرگ هاي دسته جمعي ،  سرنوشت  زندگي اين حيوانات در جهان جديد می باشد ، فقط اين حيوانات پرورشي نيستند که زندگي شان دگرگون شده می باشد حتي حيونات وحشي هم از اين قافله بي بهره نمانده اند ، از تخريب زيستگاه هايشان گرفته تا شکار هاي گسترده ، از نمايش در سيرک تا باغ وحش ها و يا تجارت پرسود پوست . زندگي گاوها در دامداري هاي صنعتي يکي از اين خرده جنايت ها رقم مي زند ، گاوها در دامداري هاي صنعتي به دو گونه تقسيم بندي مي شوند گاوهاي شيري و گاوهاي گوشتي .

گاوهاي شيرده در حالت طبيعي بين 20 تا 25 سال عمر مي کنند ، اما در دامداري هاي صنعتي بيشتر از 5 سال دوام نمي آورند اين گاوها بيشتر زندگي خود را در اصطبل هاي پر ازدحام يا سلول هاي انفرادي مي گذرانند ، در حالت طبيعي يک گاو بين نيم تا 2 کيلو در روز مي تواند شير توليد کند ، اما در دامداري هاي صنعتي با بهره گیری از تغييرات ژنتيکي ، غذاهاي هورموني و خوراندن غلات به جاي علوفه اين مقدار را به 25 تا50 کيلو مي رسانند .

از بيماري هاي شايع اين حيوانات وزن بالا ، ناراحتي قلبي ، تورم و عفونت سينه ها و جنون گاوي می باشد . گاوهاي گوشتي هم وضع بهتري ندارند ، بيشتر اين گاوها از هواي آزاد و نورخورشيد محروم هستند ، در اصطبل هاي کوچک زندگي مي کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بي حسي از دردناک ترين قسمت هاي زندگي يک گاو پرورشي می باشد . گوسفند ها ديگر قربانيان صنعتي سازي زندگي حيوانات هستند ، آنها پرورش داده    مي شوند تا در مدت کوتاهي خورده شوند ، انتقال فله اي و تل انبار حيوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجايعي می باشد که به کرات ديده مي گردد .

زندگي مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه اي جالب می باشد آنها در محيط هاي سر بسته به دنيا مي آيند و با تيغه هاي الکتريکي کشته مي شوند و نيمه زنده ، پوست آنها کنده مي گردد و در طي دوران زندگي شان از انواع بيماري ها و داروهاي هورموني رنج مي برند ، حتي ماهي ها هم در امان نبوده اند ، ماهي در پرورشگاه هاي با تراکم زياد زندگي مي کنند که در آن انواع انگل ها رشد مي کنند ، اين انگل ها گوشت ماهي ها را مي خورند و باعث افتادن فلس ها و ايجاد زخم هاي بزرگ مي شوند ، ماهي دراين شرايط ، بسيار مضطرب و تهاجمي مي شوند آنها اغلب با هم مي جنگند و اين جنگ ها بيشتر باعث کشته شدن ماهي هاي کوچکتر مي گردد . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگي و يا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان مي ميرند .[1]

فراز ديگر زندگي حيوانات در آزمايشگاه ها رقم مي خورد ، در قرن اخير برخي از دانشمندان براي اثبات تئوري خود يا آزمايش داروها به گونه گسترده اي  بر روي حيوانات آزمايشات  مختلفي را انجام داده اند . بسياري از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمايشات نمي دانند و به همين دليل آمار ساليانه دقيقي از تعداد حيوانات  آزمايش شده در جهان وجود ندارد ، اما با در نظر داشتن همين ارقام اعلام شده مي توان تخمين زد که در هر ثانيه تعداد 33 حيوان درآزمايشگاه ها کشته مي شوند . مرگ هاي پر از درد و رنج  سهم اين حيوانات می باشد ، براي مثال در آزمايشاتي که براي تشخيص مواد سمي به کار مي برند ، ميزان مواد سمي خورانده شده يا تزريق شده را مرتب افزايش مي دهند تا جايي که 50 درصد حيوانات بميرند ، اين حيوانات قبل از مرگ 40 ساعت شديد ترين دردها را تحمل مي کنند . بعد از پايان آزمايشات ، حيوانات ارزان مانند موش ها کشته مي شوند اما حيوانات گران تر ممکن می باشد در چند آزمايش ديگر شرکت کنند ، آزمايش روي ميمون ها معمولا چندين سال طول مي کشد !

گفتار دوم : حمايت از حقوق حيوانات در اديان و مکاتب

در فرهنگ‌هاي باستاني ، حيوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفي قرار مي‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌اي بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قديم پرندگان را آفريدگاني فراسويي و از گونه اي ديگر مي‌پنداشتند . در اين فرهنگ‌ها ، مرغان شکاري تيزپرواز از ارزش آييني و نمادين بيشتري برخوردار بودند .. [2]

امروزه در قونيه عقیده دارند لحظه اي که آهويي به دنيا مي‌آيد ، نوري مقدس زمين را روشن مي‌کند و در برخي فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگي دانسته اند . در ايران باستان نيکي به حيوانات سودمند از وظايف اصلي بوده می باشد . در تاريخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساساني کوشش‌هاي فراواني در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دواني مي‌نمود و انوشيروان به دامپروري علاقه فراواني داشت . نيکي و ترحم به حيوانات در آيين مزديسنا که در زمان ساسانيان رواج داشت ، اهميت زيادي داشته و در اين مورد در رساله پهلوي (ارداويراف نامه) که در زمان ساسانيان نوشته شده نکات جالبي ديده مي‌گردد .

تعداد صفحه :150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان